Klasse-A AIS, Furuno FA-170

FA-170 er en universal AIS Transponder som utveksler navigasjons- og skipsdata mellom eget skip og andre skip, eller landstasjoner.

  • Er godkjent iht. alle gjeldende regelverk

  • Kan kobles opp mot Radar, ECDIS og elektroniske kartsystemer

  • Tar også imot AIS – SART signaler

  • Enkel operasjon

  • BAM forbrett (Bridge Alert Management)

  • LAN Interface for effektiv integrering av brosystemet

1 / 1

Please reload