top of page

AIS

Automatisk identifikasjonssystem eller Automatic Identification System (engelsk), forkortet AIS, er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten, Fartøyer som har utstyr for AIS om bord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs, osv. over frekvenser på VHF-båndet. AIS brukes også av maritime trafikksentraler for å holde oversikt over skipstrafikken innen sine ansvarsområder.
Rekkevidden varierer, men kan være opp til omkring 75 kilometer (40 nmi). Etter krav fra IMO skal fartøyer over 300 brutto registertonn i internasjonal fart ha utstyr for sending og mottak av AIS-signaler. De aller fleste skip har i dag AIS med visse unntak, det anslås at over 40 000 skip har AIS-utstyr klasse A om bord.
Fiskefartøy over 18 meter har installert AIS klasse A fra 1. juni 2013. Fiskefartøy over 15 meter har installert AIS klasse A fra 1. juni 2014. Ref: Wikipedia

FA170 front.jpg

Furuno

Furuno har flere modeller å tilby innen AIS. Er de på jakt etter Klasse A IMO godkjent AIS så er FA-170 det naturlige valget.

 

FA170 FA-170 tar imot signal fra kyststasjoner og ATONs (Aids to Navigations). Tar også imot AIS-SART signaler. Leverer AIS data til radar og ECDIS, serielt eller over LAN oh møter kravene til alarmgivning og -format i hht IMO MSC.302(87)

Furuno tilbyr også klasse B (NON IMO AIS) for mindre fartøyer.

 

FA70 med kraftig sender og innebygget splitter som gjør at du kan koble den til eksisterende VHF antenne ombord er et godt valg.

 

FA50 har hva du trenger om du skal ha en kvalitets AIS.

Se mer på furuno.no 

JHS183_7-2.jpg

JRC

JHS-183 er et viktig stykke navigasjonsutstyr for å unngå kollisjon og
manøvrering, med en helt ny skjerm og en transponder designet for lang rekkevidde
resepsjon.

JRC er 

• Typegodkjent AIS Klasse A system
• 4.5” LCD display
• Kun to (2) deler; display og transponder
• Kombinert GPS og AIS antenne for ekstra lang
rekkevidde og rimeligere installasjon (1 kabel)
• Viser AIS-SART
• Kan vise opp til 200 AIS mål
• 4x NMEA porter som standard
• 8x NMEA porter med NQE-5183 koblingsboks
• 19-35vDC (<3.0A ved sending og <1.0A ved mottak)

Se mer på pronav.no 

emtrack.jpg

em-trak

em-trak AIS-transceivere garanterer deg best ytelse, pålitelighet, tilkobling og verdi. Dette oppnår em-track gjennom nådeløs og vedvarende kjerneteknologi og produktutvikling over en tjueårsperiode – noe som fortsetter i dag og vil fortsette i fremtiden.

 

em-track garanterer våre kunder de aller beste AIS-transceivere med uovertruffen ytelse, pålitelighet og tilkoblingsmuligheter. Dette er grunnen til at em-trak AIS er valget til de fleste marine fagfolk, som søk og redning og kystvaktorganisasjoner som verdsetter ytelse og pålitelighet fremfor alt annet.

se alle modeller og ytelse på em-trak.com

Tron AIS TR-8000 MkII.jpg

Jotron

Jotrons AIS klasse A-transponder er nøye designet og bygget for tøffe maritime og offshore-miljøer. Selskapets sikkerhetsprodukter er i bruk over hele verden på handelsskip, fiskefartøy, slepebåter, offshore forsyningsfartøy, samt ulike marineskip og energiinstallasjoner offshore og onshore.

se mer på jotron.com 

bottom of page