top of page

Våre tjenester

Salg:

 • Vi selger enkeltinstrumenter eller systemløsninger, primært innen kommunikasjon og navigasjon.

 • Vi påtar oss også total-leveranser eller del-leveranse og installasjon til verft/rederi på nybygg eller ombygginger.

 

Service:

 • I felten/om bord eller på eget verksted

 • Service/installasjon offshore, da våre serviceteknikere har offshore sertifikat.

 • World-wide service via vårt nettverk.

 • Gyro service og vedlikehold på de fleste typer.

 • VDR kontroll (Annual performansce testing) på alle typer fra Furuno

 • Radioinspeksjon på alle typer radioutstyr innen radioklasse A1, A2, A3 og A4.

 • Autorisert verksted for å bytte batterier på Jotron EPRIB'er, såkalt "Shore Based Maintenance". Andre merker kan vi videre formilder SBM på. 

 • Godkjent VMS fra Fiskeridirektoratet som leverandør og installatør i henhold til forskrift om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr. Gjelder Iridium/GPRS sender fra Dualog Fisknett AS og Fangstr 

 

Konsulent oppdrag:

 • Veiledning innen kommunikasjon og navigasjon av systemløsninger 


Vedlikeholdsavtaler:

 • GMDSS, Gyro, radar med mer.


Kurs: 

 • Vi arrangerer og formidler bruker kurs på en rekke ulike produkter innen kommunikasjon og navigasjon.


Utleie:

 • Vi leier ut radiosamband til ulike bruksområder (offshore og onshore). Vi leier også ut Atex-radioer. 

 • Annet utstyr kan også leies eller vi kan formidle leasing via vår bank - ta kontakt med oss om det er aktuelt.

Rig Vedlikehold
bottom of page