voltmeter

EKOMNETT - autorisasjon

EKOMNETT - autorisasjon. Innvilget av Nkom - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NKOM har autorisert Landor Larsen Elektronikk AS for ENA. Ekomnettautorisasjon (ENA) gjelder rett til å installere og vedlikeholde alle typer og kategorier installasjoner. ENA erstatter TIA (Teleinstallatør) og RIA (Radioinstallatør).

Se sertifikat her

achilles_logo.gif

Qualified in the Achilles

Qualified in the Achilles Joint Qualification System

Achilles Information AS hereby confirms that LANDOR LARSEN ELEKTRONIKK AS is Qualified in the Achilles Joint  Qualification System for suppliers to the Oil Industry in Norway and Denmark. The Qualification concerns the product  and service

Se sertifikat her

Registrert radioforhandler

Registrering for radioforhandler – RFA 10234 hos Nkom - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til melding av 21.4.2020 om registrering for radioforhandler. Nkom har registrert Landor Larsen Elektronikk AS som radioforhandler, jf. Forskrift 15. mars 2002 nr. 276 om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio- og teleterminalutstyr (registreringsforskriften), § 4, første ledd.

Se sertifikat her

jotron-tron-60_1.jpg

SBM Qualification

SBM Qualification

Landor Larsen Elektronikk AS er autorisert til å foreta "Shore Based Maintenance" som påkrevet i SOLAS reg IV/15.9.2 og guidelines MSC/Circ.1039 på Jotron EPIRB. 

Se sertifikat her