top of page

ENC - Profesjonelt navigasjonssystem (ikke sertifisert) 

ENC kartsystemer til den profesjonelle. Vi leverer blant annet TELchart, OLEX, Seiwa EXPLORER og TimeZero PRO. Dette er kartsystemer som ikke er godkjente ECDIS systemer og hvor bruker da må ha oppdaterte karter på papir ombord. Ønsker man å kunne seile uten oppdaterte papirkart se i vår meny under ECDIS. 

skip
Telchart.jpg

TELchart

Proff kartplotter med all navigasjonsinformasjon på ett sted!

Enkel oppdatering og fleksibel Software med mange opsjoner. Kan leveres med ulike PC opsjoner. Brukervennlig system.

TELCHART programvare. Fullversjon
Lik funksjonalitet som TECDIS
C-Map kart kan brukes

Les mer om TELchart på furuno.no 

seiwa-explorer-23.jpg

SEIWA

EXPLORER 23 WiFi
 

Black box multifunction kartplotterplotter controller med WIFI. nå mer kartftfull med WIFI, radar integrasjon og APP service.  SEIWA ROMEO software. 
HDMI ready, NMEA 2000 + NMEA 0183, NAVIONICS and C-MAP og WiFi

For mer info se seiwa-marine.com

olex.png

OLEX

Olex er et unikt navigasjons- og kartleggings-system utviklet av Olex AS i Trondheim. Systemet benyttes blant annet innenfor fiskeri, oppdrett, havnearbeid, og rørlegging, og består av følgende tre hovedelementer:
Funksjon for kartlegging av havbunn, vannsøyle og strøm.
Navigasjonsfunksjoner og visning av digitale vektorkart
Plotterfunksjoner.


Olex lager havbunnskart ved hjelp av mottatte data fra ekkolodd og GPS. For hver dybde som måles blir kartet mer nøyaktig. Beregningen av havbunnskart foregår fullstendig automatisk og krever ingen betjening. Det er ingen begrensning i antall loddskudd som håndteres.

Det egenmålte bunnkartet kan fremstilles i 2D med dybdekoter eller relieff og i 3D med virtuelt kamera. Bunnzoom kan brukes til å fremheve utvalgte dybdeområder. I tillegg kommer en del spesialfunksjoner som f.eks beregning av vann- og bunnmassevolum. Det er også verktøy for søk og utrenskning av dårlige måledata.

 

Olex er designet for optimal bruk med enkel betjening:
- Suveren håndtering av vektorkart
- Hurtig og trinnløs zooming og rotering
- Lettvint ruteplanlegging og merkesetting
- Tracking og navnsetting av radarmål
- Autonavigering med tydelig kursinformasjon
- Dybder og høyder som fot, meter og favn
- Utheving av ekte loddskudd for sikrere navigasjon
- Automatisk tidevannskorreksjon
- Levende lykter og aktive sektorer
- Lagrer samtlige båtbevegelser i egen turdatabase
- Trinnløs dimming av dag- og nattbilde
- Flerspråklige menyer
- Brukere av Olex har fri tilgang til alle oppgraderinger av Olex software.

Les mer på Olex.no

TZ_pro.jpg

TimeZero Professional

Kartplotter for profesjonelt fiskeri.
TimeZero Professional er en profesjonell plotter med alle funksjoner for fiskeri og navigasjon. Full BarentsWatch integrasjon med enkel inn- og utmelding av redskap. Enestående værmeldingspresentasjon med langtidsprognose, samt oversikt over oseanografiske data. Integrerbar med alle Furuno nettverksradarer og ekkoloddmoduler samt FCV-1150 og WASSP multistråleekkolodd. Enkel import av data fra andre kartsystemer.

For mer info se furuno.no

bottom of page