Furuno Norge ECDIS, TECDIS T-2424 (Panel-PC)

Furuno Norge ECDIS, TECDIS T-2424 (Panel-PC), Prod. nr: 983000105

Brukervennlig ECDIS som er utviklet i samarbeid med navigatører om bord på offshore- og fiskefartøy. Alt-i-ett-løsning, uten behov for ekstra monitor.

 

Nøkkelegenskaper:

 • Brukervennlig

 • 24» Panel-PC

 • Selvstending ECDIS (2 stk.), kan også benyttes som ruteplanleggingsstasjon sammen med T-2138

 • Detaljert væroverlay med visning av værvindu og integrasjon med rutesystem

 • Automatisk generering av rute-utkast mellom valgfrie posisjoner eller havner

 • Fleksibel kartpresentasjon med stor grad av mulighet for tilpasninger

 • Støtte for on-line og sømløs kartoppdatering

 

Standardsett inkluderer:

1 stk. Prosessor og monitor (Panel-PC)
1 stk. Betjening (tastatur og rulleball)
1 sett Standard installasjonsmateriell 

Furuno Norge ECDIS, TECDIS T-2138

Furuno Norge ECDIS, TECDIS T-2138

Brukervennlig ECDIS som er utviklet i samarbeid med navigatører om bord på offshore- og fiskefartøy. 

Nøkkelegenskaper:

 • Brukervennlig

 • Detaljert væroverlay med visning av værvindu og integrasjon med rutesystem

 • Automatisk generering av rute-utkast mellom valgfrie posisjoner eller havner

 • Tett integrasjon mot AIS og ARPA radar (Furuno radar FAR-2xx7)

 • Fleksibel kartpresentasjon med stor grad av mulighet for tilpasninger

 • SkreddersyddeI Conning/docking display (opsjon)

 • Track Control (TCS) funksjon med adaptive autopilot (opsjon)

 • Støtte for on-line og sømløs kartoppdateri

Furuno ECDIS FMD-3100 (Panel-PC)

ECDIS basert på Linux operativsystem med intuitivt nytt brukergrensesnitt som gir rask og presis ruteplanlegging. Full integrasjon med Furuno radar FAR-2xx7 og Furuno kartradar FAR-3xx0.

Alt-i-ett-løsning, uten behov for ekstra monitor

Nøkkelegenskaper:

 • Intuitivt brukergrensesnitt som gir rask og presis ruteplanlegging

 • 24» Panel-PC

 • Selvstending ECDIS (2 stk.), kan også benyttes som ruteplanleggingsstasjon sammen med FMD-3200/3300

 • Radar overlay med radar FAR-2xx7 og kartradar FAR-3xx0

 • Støtte for on-line og sømløs kartoppdatering

 • Standardsett inkluderer:

1 stk. Prosessor og monitor (Panel-PC)
1 stk. Betjening rulleball
1 sett Standard installasjonsmateriel

Furuno ECDIS FMD-3200/ FMD-3300

ECDIS basert på Linux operativsystem med intuitivt nytt brukergrensesnitt som gir rask og presis ruteplanlegging. Full integrasjon med Furuno radar FAR-2xx7 og Furuno kartradar FAR-3xx0.

Kan leveres som en del av vår integrerte broløsning Voyager eller som en selvstendig ECDIS til alle typer av skip.

Nøkkelegenskaper:

 • Intuitivt brukergrensesnitt som gir rask og presis ruteplanlegging

 • Godkjent med blant annet 26» monitor

 • Integrert kontrollenhet, kan opereres med funksjonsknapper eller rulleball

 • Radar overlay med radar FAR-2xx7 og kartradar FAR-3xx0

 • Integrert Conning funksjon. Muliget for tilpasset Conning (opsjon)

 • Integrert Track Control (TCS) funksjon (opsjon)

 • Støtte for on-line og sømløs kartoppdatering

 • Standardsett inkluderer:

1 stk. Prosessor
1 stk. Betjeningspanel
1 sett Standard installasjonsmateriell

1 / 1

Please reload