top of page

Gyro kompass

Gyrokompass er et navigasjonsinstrument som viser riktige geografiske himmelretninger uten noen form for magnetisk misvisning slik magnetkompassene gjør (se kompass). Gyrokompasset retter seg altså inn mot den geografiske nordpolen, og kan dermed vise «rettvisende» kurser under navigering, uten noen form for magnetisk påvirkning fra skipets eller Jordens magnetfelt. Det klassiske gyrokompasset er basert på et gyroskop som er modifisert slik at aksen retter seg mot nord etter hvert som det påvirkes av jordrotasjon. Aksen i gyroskopet er da i praksis aksen i en elektromotor.
Typer

 

Selv om de fleste gyrokompass er basert på forskjellige former for gyroskop finnes det også nå nyere former som avviker fra dette, men likevel oftest kalles gyrokompass. Vi skiller derfor mellom forskjellige former for gyrokompass, etter hvilke grunnleggende sensorteknologi som benyttes:

  • mekaniske gyrokompass

  • optiske gyrokompass

  • «Solid State» gyrokompass

 

Kilde:Store Norkse Leksikon

Seiling på havet
STD22NX.jpg

Raytheon Anschütz

Anschütz offers sophisticated and cutting edge gyro compass technology based on over 115 years of experience. Anschütz also offers maintenance-free solid-state gyros. Currently there are two new gyro systems from Anschütz and they are:

  • Standard 22 NX will continue the tradition of Anschütz gyro compasses, which are known for rock-solid performance and an unbeatable price-performance ratio over a long lifetime.

  • The Standard 30 MF is our maintenance-free gyro compass provides highly accurate he

 

Besides this, Landor Larsen Elektronikk offers overhaul and service on all previous versions from Anschütz such as STD22, STD20 and more​

GC85_lg.jpg

Simrad 

The Simrad GC80/GC85 gyrocompass is the ideal solution for the advanced DP system needed in offshore industry. Fully IMO approved for standard and High Speed Craft (GC85) and can be configured in a dual gyrocompass system. The highest possible accuracy and stability is provided from new technology, by sophisticated and fully sealed sensitive element.

Read more:

https://www.navico-commercial.com/

AlphaMidiCourse Mk2.jpg

JRC/Alphatron Marine B.V.

The Alphatron gyro compasses is designed to meet the needs of the marine market; Highly accurate performance derived from the aerospace industry, combined with a ruggedized construction in order to cope with the most severe circumstances at sea.

Read more: https://www.alphatronmarine.com/en/

bottom of page