top of page

Mellombølgen (MF, medium frequency)/Kortbølgen (HF, high frequency)

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) er et sett med internasjonalt godkjente prosedyrer for sikkerhet, utstyrstyper og kommunikasjonsprotokoller for å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde nødstedte fartøy og fly.

GMDSS består av en rekke systemer, noen er nye, men mange har vært i funksjon i en årrekke. Systemene er ment å dekke følgende funksjoner: varsling (inkludert angivelse av posisjon for enhet i nød), koordinering av søk og redning, lokalisering, kringkasting av maritim sikkerhetsinformasjon, generell kommunikasjon og bro til bro-kommunikasjon. Behov for radioutstyr er i GMDSS avhengig av skipets seilingsområde, i motsetning til tonnasjen. GMDSS spesifiserer også overlappende utstyr for varsling av nød, og angir kilder for nødstrøm.


Mellombølgen (MF) dekker radiofrekvensområdet mellom 300 kHz og 3000 kHz.[2] Om kvelden og natten reflekteres signalene i ionosfæren og kan rekke langt, ofte over det meste av kontinentet det sendes fra


Kortbølgen (ofte omtalt som HF av høye frekvenser) omfatter bølgelengder mellom 10 m og 100 m,[1] radiofrekvensene mellom 3 MHz og 30 MHz.[1] Radiosignalene reflekteres av E-lagene (95-150 km) og F-lagene (>150 km) i ionosfæren og kan derfor under gode forhold rekke over flere kontinenter.

De lengre bølgelengdene følger terrenget og jordkrumningen bedre enn de korte. Kortbølgesignaler reflekteres i ionosfæren slik at det blir en sone utenfor dekning av jordbølgen og før refleksjonen fra ionosfæren, der signalene ikke kan høres. Denne sonen kalles skipsonen.

Refleksjonene påvirkes av sola med forskjellig refleksjon dag og natt, og den påvirkes av partikkelstrålingen fra sola. Utbredelsen av kortbølgesignaler er derfor vanskelig å forutsi. De forskjellige frekvensbåndene i kortbølgen har svært forskjellige egenskaper i forhold til utbredelse.

 

[kilde: Wikipedia]

 

For fartøy som går i internasjonal fart (Sea Area A2, A2 og A4) så er det i dag påbudt med MF/HF stasjon. Denne skal være IMO sertifisert og tilfredsstille godkjent montasje. 

Fartøy på havnen
cobham-sailor-6300-mfhf-v4.jpg

Sailor Cobham

Sailor Cobham is a manufacturer of professional high quality maritime MF/HF.

 

The Thrane & Thrane 6310 MF/HF DSC is a modular and flexible MF/HF radio that can be customized to your specific needs for MF/HF communication on workboats, high seas fishing vessels and merchant vessels of all kinds operating in Sea Area 2 and beyond.

From next generation radiotelex software and unique replay functionality to new networking opportunities,the all new SAILOR 6320 MF/HF 250W improves on previous successful SAILOR GMDSS MF/HF systems in every way.

The SAILOR 6320 MF-HF provides several unique features such as message replay functionality, and the ability to connect two control units. A highly efficient power amplifier with control hardware ensures high performance and reliable communi- cation in the marine bands from 1.6 to 30 MHz, and ensures constant and full output power on all ITU channels.

 

See more at https://sync.cobham.com/satcom/

3484_1e7d737e51cff2b9.jpg

Furuno

FURUNO provides reliable MF/HF Radiotelephones for general and distress communications with DSC facility GMDSS.


Furuno offers models: FS-1575 (150 W), FS-2575 (250 W) and FS-5075 (500 W). These models fully meets GMDSS carriage requirements for SOLAS ships operating in A3 and A4 sea areas.

 

All modles:
* MF/HF radiotelephone with DSC facility
* Fully meets GMDSS carriage requirements for SOLAS ships operating in A3 and A4 sea areas
* Meets the new ITU recommendation on digital selective calling system for use in the Maritime
Mobile Service, ITU-R M.493-13
* High-contrast 4.3" bright color LCD (480x272 pixels)
* Capable of distress, safety and routine communication
* Instant selection of 256 user-specified channels with a rotary knob or direct keypad input
* Quick access to DSC message composition by dedicated keys on the control unit
* Full-duplex kit available (optional supply for the FS-5075 only)
* Quick access to dedicated functions in the menu operation using numeric keypad

See more at: https://www.furuno.no/

jss-2150-2250-2500.jpg

JRC/Alphatron Marine B.V.

The JSS-2150/2250/2500 MF/HF Class A DSC radio equipment features an intuitive user interface and a highly reliable circuit that enables all-mode continuous full power operation.

The MF/HF has Digital Selective Calling (DSC*) as standard with a built in Class A 6CH DSC watch-keeping receiver.

 

You can transmit and receive digital selective calls for quick and efficient establishment of distress, urgency, safety and routine communication with other ships and coast stations.

In distress situations, the MF/HF sends an alert once you press the distress button.

 

The integrated DSC watch-keeping receiver monitors distress alarms through continuous scanning of distress frequencies.

* Fully meets new ITU-R M.493-13

See more at: https://www.jrc.co.jp/en/

bottom of page